Управление на градски имоти и дългосрочно отдаване под наем

  • Рекламиране на имота и осигуряване на наематели;
  • Сключване на договор за наем от името на собственика;
  • Контрол върху експлоатацията на имота от наемателя;
  • Събиране на месечния наем и изплащане на собственика;
  • Заплащане на сметки за битови услуги или контрол върху плащането им от страна на наемателя;
  • Подаване на годишни данъчни декларации и заплащане на данъци;
  • Водене на точна отчетност за приходите и разходите и доклад пред собственика;
  • Представляване на собственика пред трети лица /електроразпределителни, ВиК дружества, кабелни и интернет оператори, охранителни фирми, административни служби/.

Ако имате въпроси, чиито отговори не откривате - не се колебайте, пишете ни:

* задължителни полета